Nå er det klart i nytt skjermbilde «Organisasjon-Politiattest» for å effektivisere registrering og automatiske purringer for å igangsette tillitsvalgte med søknaden. Tillitsvalgte får purring rett i klubbappen, og kan igangsette søknadsprosessen rett fra appen.

Registrering av fremviste attester

Trenere/lagledere som ikke har vist frem attest er markert med rødt i listen. Når personen viser politiattest til klubben, registrer dato for person i listen under under “Sett dato” og “lagre”. Idet du har registrert den første datoen vil øvrige i trener/lagleder-rollen få varsel via klubbappen under profil! Merk at listen kan sorteres pr idrett, og de ikke-fremviste vises øverst slik at du raskt får oversikt.

 

Klubbens tekst for å innhente politiattester

På fanen for “Retningslinjer”, kan klubben legge inn en beskrivelse av klubbens prosedyre for fremvisning av politiattest. Denne teksten vil vises til trenere/lagledere i Spoortz-appen som mangler politiattest.

Start i dag for å forenkle politiattest-innhentingen både med automatisk status, purring pr person, og igangsatt prosessen enkelt rett fra klubbappen for de tillitsvalgte!