Gjennom det siste året har eierne av Spoortz gjennomført samtaler med Weborg som nå har ført frem til at vi slår oss sammen og blir en stor og solid leverandør av digitale tjenester til idretts-Norge. Dermed samles 25 års erfaring med drift og utvikling av IT-løsninger til idrettslag og særforbund. Dette vil øke mulighetene og investeringene innenfor innovasjon og produktutvikling for dermed å levere et enda bedre tilbud til idrettslagene. Det sammenslåtte selskapet kaller vi Samspill Holding AS.

Med utgangspunktet om å forenkle hverdagen til administrasjonen i idrettslagene, startet historien til både Spoortz og WebOrg likt. Siden henholdsvis 2006 og 2011 har begge selskapene utviklet hver sin IT-løsning. Gjennom dialog og samarbeid med en rekke ulike idrettslag i hele landet har selskapene utviklet to relativt like produkter. Til sammen er det nå over 750 idrettslag som bruker oss i den daglige driften, samt særforbund gjennom Svømme, Friidretts- og Danseforbundet

Vi går en spennende tid i møte og er veldig takknemlige for tilliten og tålmodigheten som dere idrettslag har vist oss, spesielt i den vanskelige situasjonen som Spoortz endte opp i etter hendelsen hos hosting partneren 19.12.19.

Spoortz er nå oppe og går med alle tjenester og oppgjør går nå som normalt hver 14 dag og nå med enda flere eksterne ressurser og hjelp fra ansatte i Weborg så satser vi på at vi ganske snart kan bruke alle våre ressurser på å utvikle og levere en ennå bedre løsning for Idrett-Norge.

Sammenslåingen med Weborg vil ikke påvirke løsningen til Spoortz som dere bruker i dag så dere kan fortsette med å bruke den mens vi jobber mot en løsning med det beste fra begge løsningene.